Opladen – Charge Line

Bestaat in basis uit 2 componenten;

  • Hoogspanningsunit die de oplaadelektrode(s), respectievelijk triode(s), van gelijkspanning voorziet.
  • Eén of meerdere oplaadsystemen die hier op aan worden gesloten.

Het wordt door de HAUG techniciens nadrukkelijk aanbevolen voor het aanbrengen van de componenten de oppervlaktes door een HAUG ionisatiesysteem te ontladen! Voor het opladen van de verschillende materialen is een daarvoor bestemde contra-elektrode noodzakelijk. Wanneer deze niet via metaal op uw machine beschikbaar is, dient deze, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ionisatiestaaf, te worden toegevoegd.